לינה ואירוח

 התשלום במזומן במקום

בבקשה בבקשה  כדי להימנע מאי נעימות

מדיניות ביטולים
 במידה ונאלצתם לבטל יש
לעדכן לפחות 
שבועיים מראש 
על ביטול או שינוי 
כדי להמנע מדמי ביטול

דמי ביטול - 200 שקלים

שבועיים מראש -ללא תשלום
ב24 שעות לפני מחיר מלא

בבקשה לעדכן אפשר לשלוח גם וואצפ