top of page

הסיפור שלנו


ג׳יפסים באנגלית-צוענים.
.צוענים אנחנו ונמשיך להיות.

מתגלגלים... חיים על גלגלים, אוהלים, הבית הוא אנחנו המבנים בשביל הכיף

.נוודים שנודדים לתקופות 
...
נהנים מכול רגע שמאפשר לנו חיבור יותר קרוב לטבע ולמי שאנחנו
 

?מי אנחנו 
אחיה שלנו בנה את המבנים המשוגעים ולאט לאט השמועה פרצה כאש בשדה קוצים,
!הפיראטים חזרו

 

....איך אנחנו זזים? כמו שזה נשמע.
!אורזים הכול ויוצאים לדרך, קירקס נודד.
!חבורת אנשים צעירים ומלאה באנרגיות ותקווה לעורר את מי שישן באנו להדליק אש 
מוצאים בדרכים אנשים טובים שמארחים אותנו לתקופות.
יש חזון לראות יבשה ולמקם את המבנים במקום שישמש בית ,ובסיס להיות, ולחיות לנו ולכם!
!זה עוד יקרה בזכותם.
מאמא ג׳יפסיז שלנו שומרת טוב על מי שרואה אותה ומעריך את החיים כמו שהם חיים שמתגלגלים .ומשתנים חיים מלאי חיים.

bottom of page